Klachten procedure

Klachten.

Prachthuis makelaardij streeft naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid.  Dat neemt niet weg dat zich altijd een situatie kan voordoen waarover u niet tevreden bent.

Daarvoor hebben wij een klachtenprocedure vastgelegd. In deze procedure leggen wij uit hoe u uw klacht kenbaar kan maken en hoe wij hier verder mee om gaan.

Onze klachtenprocedure kent twee stappen.

Stap 1.

Als u uw klacht kenbaar heeft gemaakt bij Prachthuis makelaardij,  vragen wij u uw klacht schriftelijk en zo volledig mogelijk aan ons toe te zenden. Op die manier kunnen ons een goed beeld vormen van de aard van de klacht. U kan deze klacht sturen naar:

 

Prachthuis makelaardij B.V.

T.a.v. de heer A.H.Mulder

Burg. Baumannlaan 110a

3043 AR Rotterdam

010 341 3807

 

Binnen 7 dagen ontvangt u van ons een bevestiging dat wij de klacht hebben ontvangen. Binnen 28 dagen mag u een reactie van ons op uw klacht verwachten.

Mocht het ons onverhoopt niet lukken om binnen 28 dagen te reageren dan zullen wij u daarvan tijdig in kennis stellen. Uiteraard zullen wij dan aangeven binnen welke termijn u wel een reactie mag verwachten.

Mocht de oplossing die wij aandragen niet naar uw tevredenheid zijn dan heeft u de mogelijkheid om de zaak voor te leggen bij een onafhankelijk instituut. Dat is stap 2.

 

Stap 2.

U kunt kiezen voor een second  opinion van een onafhankelijke partij. Dit is:

 

Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) Postbus 19290
3501 DG Utrecht
Tel: 030-2343222
Fax: 030-2300125
Website: www.raadvanarbitrage.nl

Prachthuis makelaardij is aangesloten bij de RICS. Vragen over onze klachtenprocedure kunt u daarom stellen aan:

RICS Europe
Rue Ducale 67
B-1000 Brussel
België
Tel: 0032-2-7331019
Fax: 0032-2-7429748
E-mail: ricseurope@rics.org
Website: www.rics.org

 

Afbeeldingsresultaten voor Logo NRVT

 

Tuchtrecht NRVT.

Een taxateur uit het register van het NRVT (Register-Taxateur) moet zich houden aan de reglementen van het NRVT. Daarmee is de Register-Taxateur onderworpen aan tuchtrechtspraak. Dat betekent dat hij of zij individueel ter verantwoording kan worden geroepen voor zijn handelen of nalaten voor het tuchtcollege van de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT, kortweg NRVT Tucht.
 
NRVT Tucht is onafhankelijk van het NRVT en kent een eigen bestuur, statuten en reglementen. De procedure van de tuchtrechtspraak is vastgelegd in het reglement tuchtrechtspraak NRVT.
 
Hoe dient u een klacht in?
Van een Register-Taxateur mag u kwaliteit verwachten. De Register-Taxateur houdt zich aan de Algemene gedrags- en beroepsregels en reglementen (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ) die het NRVT heeft vastgesteld.
 
Bent als opdrachtgever of als belanghebbende niet tevreden over de geleverde taxatiedienst? Meent u dat de taxateur zich niet gehouden heeft aan de regels? En komt u er met de taxateur niet uit? Dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT. De klacht wordt dan behandeld door een onafhankelijk tuchtcollege.

 

VBO Makelaar jlgg5yctpp.jpg

VBO hanteert het standpunt dat een makelaar in eerste instantie de gelegenheid behoort te krijgen om klachten over hem of zijn kantoor zelf op te lossen. De heer Mulder is binnen Prachthuis makelaardij daarvoor uw aanspreekpunt. Mocht u echter van mening zijn dat uw klacht niet afdoende is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot VBO makelaar.

VBO makelaar is aangesloten bij “Tuchtcollege Makelaardij Nederland”en bij “De Geschillencommissie”.